If a + b + c = 6, a2 + b2 + c2 = 14 and a3 + b3 + c3 = 36, then value of abc is ?

0 votes
192 views
Aditya Patel asked 18-Sep-2019 in Math by Aditya Patel

If a + b + c = 6, a2 + b2 + c2 = 14 and a3 + b3 + c3 = 36, then value of abc is:

a) 3

b) 5

c) 6

d) 12

1 Answer

0 votes
Sanat Shukla answered 19-Sep-2019 by Sanat Shukla
 Answer   -   (c)
Explanation:
a + b + c = 6
a2+b2+c2 = 14
a3+b3+c3 = 36
Put value as
a=1, b=2,c=3
1+2+3 = 6
1+4+9 = 14
1+8+27 = 36
∴ abc= 1×2×3 = 6